வியாழன், 13 டிசம்பர், 2012

வி.களத்தூர் புஷ்ரா நல அறக்கட்டளை யின் 15 ஆம் ஆண்டு துவக்க விழா மற்று மலர் வெளியீட்டு விழா - video

வி.களத்தூர் புஷ்ரா நல அறக்கட்டளை யின் 15 ஆம் ஆண்டு துவக்க விழா மற்று மலர் வெளியீட்டு விழா

நாள் : 24-03-2012 சனிக்கிழமை நேரம் : மாலை 6:45 மணி
 

இடம் : கலிபா உமர் (ரலி) திடல் நடுத் தெரு வி.களத்தூர்  


vkalathur bushra01vkalathur bushra02

 

vkalathur bushra03

 

vkalathur bushra04