புதன், 18 ஜூலை, 2012

"முஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தில் அத்துமீறி தலையிட்ட மாவட்ட ஆட்சித் தலைவரை கண்டித்து அனைத்து இயக்கங்கள் நடத்திய போராட்டத்தின் புகைப்படங்கள்
புகைப்படங்கள்: