திங்கள், 22 அக்டோபர், 2012

லப்பைகுடிக்காடு தமுமுக டெங்கு காய்ச்சல் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்....நமதூரில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவாமல் இருக்க நமதூர் ஆரம்ப சுகாதார அரசு மருத்துவமனையும் மற்றும் தமுமுக இணைந்து இளைகர்கள் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் செய்தனர். இதில் தெருவிருக்கு தெரு சென்று மழையிலும் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்காக
விழிப்புணர்வு பிரசாரம் செய்தனர்.
நமது நிருபர்.

நன்றி - labbaikudikadunews