ஞாயிறு, 18 நவம்பர், 2012

SDPI நடத்தும் டாஸ்மார்க் ஒழிப்பு போராட்டம்

18-11-12 இன்று SDPI நடத்தும் டாஸ்மார்க் ஒழிப்பு போராட்டம்.
 
வண்ணாரம் பூண்டி
யில் உள்ள டாஸ்மார்க்கை நிரந்தரமாக எடுக்க பொது மக்களிடத்தில் கையழுத்து இயக்கம் நடை பெற்று வருகிறது.
 
நன்றி M.மன்சூர்