சனி, 26 ஜனவரி, 2013

குவைத் மண்டலம் த மு மு க - ம ம க சார்பாக 25.1.2013 அன்று இரத்த தான முகாம் ஜாப்ரியா இரத்த வங்கியில் மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது.