சனி, 30 ஜூன், 2012

லீப் செக்கன்ட் - இவ்வருடம் ஜூன் 30ம் தேதியில் 61 செக்கன்கள் அதிகரிப்பு


              பிரான்ஸ் நகரின் பாரிஸ் நகரில் கூடிய விஞ்ஞானிகள் (Horologists) சிலர் சனிக்கிழமை ஜூன் 30 திகதி நாள் கழிந்தவுடன் 61 செக்கன்கள்
அல்லது கிட்டத்தட்ட ஒரு நிமிடம் மேலதிகமாக சேர்க்ச்கப் பட வேண்டும் என மீடியாக்களுக்குத் தெரிவித்துள்ளனர். இதனை அவர்கள் லீப் செக்கன்ட் என அழைக்கின்றனர்.

சாதாரணமாக நமது பூமி ஒரு முறை சுற்ற (360 பாகையில்) 86 400 செக்கன்கள் எடுக்கிறது. எனினும் சாதாரண கடிகாரத்தை விட திருத்தமாக நேரத்தைக் கணிக்கக் கூடிய சூரிய கடிகாரம் நேரத்தைக் கணிக்கும் விதத்தில் பூமி தனது அச்சில் சுழலும் வேகம் முக்கியமானதாகும்.
இந்நிலையில் சூரியன் மற்றும் சந்திரனின் ஈர்ப்பு விசை வேறுபாட்டால் சற்று பாதிக்கப் படும் பூமியின் சுழற்சி மிகச் சிறியளவில் சில செக்கன்கள் தாமதமாகின்றது. இதைக் கருத்தில் கொண்டே சூரியக் கடிகாரம் அல்லது அதை விட துல்லியமாக நேரத்தைக் கணிக்கும் அணுக் கடிகாரம் என்பவற்றுக்கு இணையாக நேரத்தைக் கொண்டு வர UTC எனப்படும் பூகோள நேரம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு செக்கன் கூடுதலாக மொத்தம் 86 401 இற்கு மாற்றப் படுகின்றது.

இத்திருத்தம் 1972 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப் பட்டது. இதற்கு முன் அணுக் கடிகாரமோ சூரிய கடிகாரமோ பயன்படுத்தப் படாமல் பூமியின் சுழற்சியைக் கொண்டே கணிக்கப் பட்டு வந்தது. இவ்வருடம் ஜூன் 30 ஆம் திகதி மேலதிகமாக சேர்க்கப்பட உள்ள லீப் நிமிடம் UTC எனும் பூகோள நேரத்தில் 25 ஆவது தடவையாக கூட்டப்படுகின்றது.

இந்நடவடிக்கை மூலம் பூமியில் உள்ள எல்லோரும் மிகச் சரியான நேரத்தைக் கடைப் பிடிக்கக் கூடிய நிலை உண்டாவது நன்மையாகும் என விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இன்று பூமியில் உள்ள மிகத் திருத்தமான நேரத்தைக் கணிக்கக் கூடிய அணுக்கடிகாரமானது 300 மில்லியன் வருடங்களுக்கு ஒரு செக்கனையே தவற விடக் கூடியது என்பதுடன் ஒரு செக்கனில் 10 பில்லியன் மடங்கு சிறிய அசைவைக் கூட துல்லியமாகக் கணிப்பிடக் கூடியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.