புதன், 25 ஜூலை, 2012

பூமியைப் போன்ற புதிய கிரகம் கண்டுபிடிப்பு                         சமீபத்தில் பூமியைப் போன்ற உயிர் வாழத்தக்க கிரகம் ஒன்றினை கலிபோர்னிய பல்கலைக் கழகம் மற்றும் வாஷிங்டன் கார்னேஜி நிறுவனம் ஆகியன இணைந்து கண்டு பிடித்துள்ளன.
பால்வெளி அண்டத்திலுள்ள நட்சத்திரம் ஒன்றினை சுற்றி வரும் இக்கிரகம் பூமியிலிருந்து 22 ஒளிவருடங்கள் தூரத்தில் உள்ளது.

இக்கிரகத்துக்கு 'கிளிசே 581ஜி' எனப் பெயரிட்டுள்ளனர். பூமியை விட இரு மடங்கு பெரிய இக்கிரகத்தில் உயிர்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறு காணப் படுவதாக விண் தொலை காட்டிகள் மூலம் அவதானித்து விஞ்ஞானிகள் கருத்துரைத்துள்ளனர்.

இங்கு திரவம் அல்லது தண்ணீர் உறைந்த நிலையில் காணப்படுவதாக கலிபோர்னியப் பல்கலைக் கழகப் பேராசிரியர் ஸ்டீபன் வோட் என்பவர் உறுதிப் படுத்தியுள்ளார்.