சனி, 20 அக்டோபர், 2012

மில்லத் நகர் பள்ளி வாசல் திடலில் புதிய மின்கம்பம் மாற்றபட்டது.

IMG-20121018-WA0003(1)

                                          பல வருடமாக மில்லத் நகரில் பல மின் கம்பங்கள் விழும் நிலையில் உள்ளன. புதிய கம்பத்தை  மாற்ற பல முறை மனுக்கள் மக்களால் கொடுக்கபட்டது அதன் பலனாக மில்லத் நகர்  பள்ளிவாசல் திடலில்  விழும் நிலையில் இருந்த கம்பத்தினை 18 /10 /2012 வியாழன் அன்று மதியம் 2 :00 மணி அளவில் புதிய மின் கம்பம் மக்கள் உதவியுடன்  மாற்றப்பட்டுள்ளது.

மற்ற கம்பங்களை மாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா?


இடம் மில்லத் நகர்  பள்ளி வாசல் திடல்

புகைப்படம் M மன்சூர்