வியாழன், 15 நவம்பர், 2012

எச்சரிக்கை!
திரைப்படங்களில் முஸ்லிம்களை தீவிரவாதிகளாக சித்தரித்து படம் எடுத்து, அதன் மூலம் பிழைப்பு நடத்தும் கபோதிகளே! உங்களுக்கு தைரியம் இருந்தால் அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியதிற்கு எதிராக படம் எடுங்கள்! உங்களுக்கு திரானி இருந்தால் இஸ்ரேல் பயங்கரவாதத்திற்கு எதிராக படம் எடுங்கள்! உங்களுக்கு சொரனையிருந்தால் குஜராத்தில் பல ஆயிரம் முஸ்லீம்களை கருக்கி கொண்டானே நரபழி நாயகன் நாதாரி மோடி. அந்த ஈனப்பயலுக்கு எதிராக படம் எடுங்

கள்! உங்களுக்கு உணர்வு இருந்தால் தேசத் தந்தை மகாத்மாவை சுட்டுக் கொன்ற தேசதுரோகிகளான RSS கூட்டத்திற்கு எதிராக படம் எடுங்கள்! வரலாறு தெரியாமல் திரைபடம் இயக்கும் இயக்குனர்களே! அடிப்படை அறிவில்லாமல் செயல்படும் நடிகர்களே! உங்களுக்கு உண்மையிலேயே ஆண்மை இருந்தால் மேலே சொன்னவைகளை வைத்து படம் உருவாக்குங்கள்! அல்லது அடக்கிக் கொண்டு சும்மா இருங்கள்! உங்கள் திரைப்பட பிழைப்பை உங்கள் வரையரைக்குள் நிருத்திக் கொள்ளுங்கள்! உணர்வுகளை சீண்டி உறக்கத்தை இழந்து விடாதீர்கள்! எச்சரிக்கை!